Natuurkampeerterrein De Marsbelte

Beste campinggasten,
Vanwege de covid-19 pandemie was de zomer van 2020 wel een heel bijzondere periode. Eerst was er de onzekerheid of de camping wel open zou kunnen gaan en daarna hoe het allemaal zou gaan verlopen. Het coronavirus zorgde voor veel veranderingen. We moesten op een heel andere manier dan we gewend waren, de camping organiseren. Ons gastvrije huis was niet meer toegankelijk voor de gasten en er golden allerlei regels ter voorkoming van besmetting. Voor zover bekend is dit ook allemaal goed verlopen. We bedanken alle kampeerders die de afgelopen zomer in groten getale van De Marsbelte genoten hebben, voor hun medewerking. We hopen dat het kampeerseizoen van 2021 normaler zal gaan verlopen, zodat gewone sociale contacten weer mogelijk zullen zijn.
We wensen iedereen een goede en gezonde winter toe. We zijn weer open vanaf twaalf maart 2021. Met vriendelijke groet, Frida en Dik van Gelder

Welkom op De Marsbelte, met rust en ruimte in het hart van Salland

Rondom het gastvrije hart van de camping

Oude eiken begrenzen het terrein van De Marsbelte, te midden van de landerijen in het gevarieerde Sallandse coulisselandschap. In de verte staat de kerktoren van Broekland, hier en daar een boerderij. Grazende koeien zijn de naaste buren.

De camping ligt rondom het woonhuis van Frida en Dik van Gelder, de eigenaren. Het huis is nauwelijks zichtbaar voor de kampeerders, maar vormt wel het gastvrije hart van het terrein. Al meer dan dertig jaar bestieren ze de camping – een prachtig  uit de hand gelopen hobby.

Werden de oude eiken nog door de opa van Dik geplant, de rest van de drieduizend bomen heeft Dik eigenhandig in de grond gezet. Door een uitgekiende vormgeving van deze beplanting veranderde het terrein in een groene oase, met intieme plekken en veel privacy.

Camping De Marsbelte
doorkijkje